• Výpočet dôchodkov s cieľom dosiahnutia ich optimálnej výšky v budúcnosti vo väzbe na príjmy poistencov zo zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a podnikania v rámci obchodných spoločností

  • Optimálne nastavenie daňového a odvodového zaťaženia živnostníkov, podnikateľov v rámci malých a stredných firiem

  • Audit personálnej a mzdovej agendy v malých a stredných spoločnostiach

  • Návrhy systémov odmeňovania v malých a stredných firmách

  • Dávky podľa zákona o sociálnej pomoci – individuálne riešenia

  • Informácie o dávkach z nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti
    – nemocenské, materské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, podpora v nezamestnanosti

Cenník
Ceny ponúkaných služieb sú stanovené dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pretože ide takmer výlučne o individuálne riešenia, ktoré si vyžadujú istý čas spracovania. Orientačne je možné uviesť, že výpočet dôchodku bez náročnejšej analýzy je v sume od 100 do 150 EUR, ďalšie práce naviac sú samozrejme individuálne dohodnuté.
Myslite na budúcnosť,
                    rozhodnite sa v prítomnosti!
Copyright © 2014    www.moj-dochodok.sk