Čo robíme

Spoločnosť Credit Dauphine sa zaoberá individuálnymi riešeniami pre konkrétnych klientov v oblasti dôchodkového poistenia a dôchodkového sporenia. Pomáhame občanom pochopiť zložitosť dnešných zákonov v predmetnej oblasti tak, aby im porozumeli, aby si vedeli vybrať z ponúkaných možností čo najoptimálnejší variant, a mohli tak aj v budúcnosti efektívne využiť to, na čo si dlhé roky platili, prípadne sporili. Ponúkame aj riešenia pre podnikateľov v oblasti efektívneho využívania pracovnoprávnych predpisov, detailný výklad práv a povinností s väzbou na konkrétnu vykonávanú činnosť. Podnikateľské poradenstvo našej spoločnosti zahŕňa aj oblasť nemocenského, zdravotného poistenia, a poistenia v nezamestnanosti. Preferujeme vždy konkrétne riešenie pre konkrétneho klienta.

Vypočítame

Kedy a ako ísť čo najvýhodnejšie do dôchodku, poistenie v nezamestnanosti, ako dosiahnuť maximum v rôznych životných situáciách

Analyzujeme

Zorientujeme vás správnym smerom v neprehľadnej džungli sociálnych zákonov

Navrhneme

Najvýhodnejšie varianty v optimánom čase pre materské, nemocenské, ošetrovné a kombinácie rôznych príjmov a dávok, čo je možné a čo vylúčené

 

Naše služby predstavujú

Výpočet dôchodkov s cieľom dosiahnutia ich optimálnej výšky v budúcnosti vo väzbe na príjmy poistencov zo zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a podnikania v rámci obchodných spoločností

Optimálne nastavenie daňového a odvodového zaťaženia živnostníkov, podnikateľov v rámci malých a stredných firiem a audit personálnej a mzdovej agendy a návrhy systémov odmeňovania

Informácie o dávkach z nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti – nemocenské, materské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, podpora v nezamestnanosti a dávky podľa zákona o sociálnej pomoci – individuálne riešenia