Spoločnosť Credit Dauphine sa zaoberá individuálnymi riešeniami pre konkrétnych klientov v oblasti dôchodkového poistenia a dôchodkového sporenia. Pomáhame občanom pochopiť zložitosť dnešných zákonov v predmetnej oblasti  tak, aby im porozumeli, aby si vedeli vybrať z ponúkaných možností čo najoptimálnejší variant, a mohli tak aj v budúcnosti efektívne využiť to, na čo si dlhé roky platili, prípadne sporili. Ponúkame aj riešenia pre podnikateľov v oblasti efektívneho využívania pracovnoprávnych predpisov, detailný výklad práv a povinností s väzbou na konkrétnu vykonávanú činnosť. Podnikateľské poradenstvo našej spoločnosti zahŕňa aj oblasť nemocenského, zdravotného poistenia, a poistenia v nezamestnanosti. Preferujeme vždy konkrétne riešenie pre konkrétneho klienta.
Myslite na budúcnosť,
                    rozhodnite sa v prítomnosti!
Copyright © 2014    www.moj-dochodok.sk